skip to Main Content

Utstillingsteknisk konsulent

Vi hjelper deg med hvordan – i utviklings-, produksjons- og monteringsfasen.
Vi kommer med kreative forslag og praktiske løsninger. Vårt eget verksted lager en del ting, og et omfangsrikt nettverk hjelper oss til å få til resten.

Back To Top