skip to Main Content

Kulturbegrepet er mangfoldig og det finnes utallige måter å uttrykk seg på. Alle har dog dette til felles; ønsket om å fortelle en historie til et publikum.

Alle ønsker å gi sitt publikum det beste, og da er det detaljene det handler om. Det er viktig med profesjonalitet i alle ledd av prosessen.

Jeg har i mange år hatt gleden av å kunne bidra til å underholde publikum. Jeg har gjennom dette innsett sannheten ved gleden av å glede andre. Det er gøy når de klapper i salen. Det er tilfredsstillende å kunne gi noen en opplevelse ut over det vanlige. Derfor vil jeg fortsette med det jeg kan og strekke meg etter det jeg ikke kan.

Hvis du ønsker en engasjert, kreativ og profesjonell medspiller så er jeg klar til å spille på lag med deg

Utdanning
Jeg er utdannet teatertekniker fra Århus tekniske skole. Dette er en utdanning som gir et mangfoldig syn på scenekunstfaget og en god teknisk erfaring fra mye praksis. En rekke år i teaterbransjen i Norge og Danmark, har gitt meg en bred erfaring. Men det er lysten, gleden og spenningen som driver meg.

Back To Top